Aktualizacja oprogramowania urządzeń pralniczych

Aktualizacja oprogramowania w urządzeniach pralniczychZa prawidłową pracę wszystkich nowoczesnych urządzeń pralniczych odpowiedzialny jest obecnie komputer. To on decyduje o tym, ile obrotów wykonać ma bęben, jak dużo wody nalać oraz do jakiej podgrzać ją temperatury.  Zaawansowany układ elektroniczny jest w istocie mózgiem każdej współczesnej maszyny pralniczej.

Skoro zatem zintegrowany komputer jest władcą całego urządzenia, to warto od czasu do czasu poświęcić mu nieco więcej uwagi. Wiele nieprawidłowości w pracy pralnic, suszarek lub magli wynika właśnie z błędów w oprogramowaniu maszyny. Nie chodzi przy tym wyłącznie o oczywiste wady oprogramowania. Często zdarza się bowiem, że urządzenie nie jest po prostu dostrojone do specyfiki pracy konkretnej pralni. Truizmem jest stwierdzenie, że twardość wody jest różna w zależności od regionu Naszego Kraju. Równie oczywistym jest powiedzieć, że innego podejścia wymaga pranie obrusów, a innego ciężkich elementów odzieży roboczej. Rzecz jasna, każda współczesna maszyna pralnicza posiada zdefiniowane programy prania, suszenia lub maglowania ale są to zawsze programy w pewnym stopniu uniwersalne, a nie indywidualne.

Czemu służy aktualizacja oprogramowania

Dostrojeniu maszyny do specyfiki konkretnej działalności oraz podniesieniu efektywności służy właśnie aktualizacja jej oprogramowania. Skoro przyzwyczailiśmy się już, że aktualizuje się systemy operacyjne w komputerach, telefonach komórkowych, telewizorach i samochodach, to powinniśmy również zaakceptować konieczność aktualizacji oprogramowania profesjonalnych urządzeń pralniczych. Podkreślenia wymaga, że czynność ta jest przy tym bardzo pożyteczna.

Podczas aktualizacji można nie tylko wgrać nowe oprogramowanie ale również od początku zdefiniować poszczególne programy pracy urządzenia np. programy prania lub suszenia. Doświadczony serwis urządzeń pralniczych potrafi w ten sposób podnieść jakość pracy maszyny oraz zredukować jej koszt. Wymaga to jednak dokładnego poznania profilu pralni i jej potrzeb. Zwykle kwestię te ustalić można podczas rozmowy z właścicielami i osobami obsługującymi urządzenia.

Jak przeprowadza się aktualizację

Aktualizacje software-u urządzeń pralniczych przeprowadza się przy pomocy komputera oraz specjalnych przewodów. Autoryzowany serwis posiada zawsze dostęp do najnowszego oprogramowania, które dostarcza bezpośrednio producent urządzenia. Samodzielne wykonanie tej operacji nie jest zazwyczaj możliwe. Można jednak powiedzieć, że ograniczenia w tym zakresie są uzasadnione, ponieważ błąd może całkowicie unieruchomić, a czasem nawet zepsuć maszynę. Jak wspomniano bowiem na wstępie, komputer steruje pracą wszystkich podzespołów urządzenia.

Dodatkowe zalety aktualizacji

Nasza serwis wykonuje aktualizację oprogramowania urządzeń pralniczych. W trakcie tej operacji wgrywamy najnowszy software, jaki został stworzony przez producenta. Ponadto możemy również napisać dla Państwa indywidualne programy prania, uwzględniając przy tym potrzeby konkretnej działalności. Dzięki nowoczesnym sterownikom, które posiadają współczesne urządzenia, możliwe jest zdefiniowanie niemal wszystkich parametrów ich pracy, w tym poziomu poboru wody, detergentów, prędkości i czasu wirowania oraz długości prania i płukania wsadu.