Diagnostyka komputerowa urządzeń pralniczych

Diagnostyka komputerowa urządzeń pralniczychAwarie profesjonalnych urządzeń pralniczych diagnozować można w podobny sposób, jak awarie samochodów. Dzięki wyposażeniu nowoczesnych maszyn w zaawansowane systemy elektroniczne, odczyt wszystkich parametrów ich pracy możliwy jest przy pomocy komputera wyposażonego w specjalny interface. Właśnie przy użyciu tego urządzenia przeprowadzana jest diagnostyka urządzeń pralniczych. Nie sprowadza się ona jednak wyłącznie do odnajdywania usterek. Może bowiem również służyć podniesieniu ekonomiczności i efektywności pracy poszczególnych urządzeń. 

Jakie informacje można uzyskać

Po podłączeniu do płyty głównej pralki przemysłowej lub suszarki, możliwe jest odczytanie błędów generowanych przez poszczególne podzespoły, ogólnego i dobowego czasu pracy, alarmów niewyważenia wsadu wewnątrz bębna, poziomu pobieranych detergentów, wody oraz wielu innych cennych dla serwisu informacji. Część z nich może mieć również niebagatelne znaczenie dla Klienta jak np. wiedza o tym, że do pralki podawana jest zbyt duża ilość środka piorącego.

W jaki sposób przeprowadza się diagnostykę komputerową

Aby przeprowadzić komputerową diagnostykę urządzeń pralniczych konieczne jest przede wszystkim posiadanie specjalnych kabli, kodu dostępu oraz komputera z dedykowanym oprogramowaniem. Elementy potrzebne do przeprowadzenia takiej operacji posiadają zazwyczaj jedynie autoryzowane serwisy, którym przekazują je producenci.  Z pewnością zatem nie każdy może i potrafi diagnozować urządzenia pralnicze przy użyciu komputera. Czasami jednak czynność ta jest bardzo pomocna, ponieważ umożliwia skasowanie błędów zakłócających prawidłowe funkcjonowanie maszyny.

Nasze usługi

Dzięki wieloletniej działalności w branży serwisowej nasza firma wykonuje komputerową diagnostykę maszyn pralniczych niemal wszystkich producentów. Czasami nie jest to czynność wystarczająca do usunięcia awarii ale zawsze bardzo przyspiesza czas naprawy. Pomaga również w optymalizacji pracy maszyny pralniczej poprzez umożliwienie zbadania, czy ilości pobieranej wody oraz detergentów są prawidłowe.

Podkreślenia wymaga jednak, że ostatecznie nic nie jest w stanie zastąpić doświadczenia oraz wiedzy serwisanta. Jeżeli jednak potrafi on korzystać z możliwości, jakie daje współczesna technologia, jego praca może być jeszcze bardziej efektywna, z korzyścią dla Klienta. Jak zaś wiadomo, w pralni wszystkie usterki powinny być usuwane jak najszybciej, ponieważ każdy przestój przynosi wymierne straty.

Do czego potrzebna jest diagnostyka komputerowa

Diagnostyka komputerowa maszyn pralniczych jest istotnym elementem pracy profesjonalnego serwisu. Pomaga ona bowiem nie tylko szukać przyczyn awarii ale również zapobiegać im w przyszłości. Wiedza o tym, jaka część może się zepsuć, jest dla każdego kto prowadzi pralnie bezcenna. Między innymi takie informacje potrafi pośrednio wyczytać profesjonalny serwis po podłączeniu komputera do niemal każdej nowoczesnej maszyny pralniczej. Do tego celu posiadamy specjalny sprzęt oraz oprogramowanie od producentów. Diagnostyka jest nieodłączonym elementem wykonywanych przez nas działań.